Kết nối chúng tôi: https://www.youtube.com/channel/UCcssYeRobsodH9_0e_I1jlg
https://twitter.com/SportThien
https://www.pinterest.com/thientruongsportseo0648
https://linkedin.com/in/thi%C3%AAn-tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-sport-5b50a0192/
https://www.facebook.com/ckthientruong/

Hình Thức Thanh Toán

Hình thức thanh toán:

- Thanh toán tiền mặt tại cửa hàng công ty.

- Thanh toán vô tai khoản, có bộ phân kế toán liên hệ hỗ trợ quý khách khi quý khách đặt hàng.

1