Kết nối chúng tôi: https://www.facebook.com/
https://twitter.com
https://www.pinterest.com/
https://zalo.me/
https://www.linkedin.com/

Hình Thức Thanh Toán

Hình thức thanh toán:

- Thanh toán tiền mặt tại cửa hàng công ty.

- Thanh toán vô tai khoản, có bộ phân kế toán liên hệ hỗ trợ quý khách khi quý khách đặt hàng.